Επιτροπή

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος
Δ. Δ. Μητσικώστας MD, PhD, FEAN, Καθηγητής Νευρολογίας Ε.Κ.Π.Α. «Αιγινήτειο Νοσοκομείο»

Μέλη
Δημήτρης Παπαδόπουλος MD, PhD, Νευρολόγος, Αν. Καθηγητής, Παν. Κύπρου
Χριστίνα Δεληγιάννη MD, FNNB, Νευρολόγος
Στέργιος-Στυλιανός Γκατζώνης MD, PhD, Καθηγητής Νευρολογίας και Χειρουργικής Θεραπείας Νευρολογικών Νοσημάτων, «Ευαγγελισμός» Ε.Κ.Π.Α. ΓΝΑ “Ευαγγελισμός”
Θεόδωρος Μαυρίδης MD, MSc, Νευρολόγος, Επ. Συνεργάτης 1ης Νευρολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Γεώργιος Καραγιώργης ΜD, Νευρολόγος, Επιμελητής Νευρολογικής κλινικής 401 ΓΣ Νοσοκομείο και Επ. Συνεργάτης 1ης Νευρολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Οργανωτική Eπιτροπή

Δ. Δ. Μητσικώστας MD, PhD, FEAN, Καθηγητής Νευρολογίας Ε.Κ.Π.Α. «Αιγινήτειο Νοσοκομείο»
Σπύρος Κονιτσιώτης MD, PhD, Καθηγητής Νευρολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Στέργιος-Στυλιανός Γκατζώνης MD, PhD, Καθηγητής Νευρολογίας και Χειρουργικής Θεραπείας Νευρολογικών Νοσημάτων, «Ευαγγελισμός» Ε.Κ.Π.Α.
Δημήτρης Παπαδόπουλος MD, PhD, Νευρολόγος, Αν. Καθηγητής Παν. Κύπρου
Σοφία Βασιλοπούλου MD, MSc, PhD, Επ. Καθηγήτρια Νευρολογίας Ε.Κ.Π.Α. «Αιγινήτειο Νοσοκομείο»
Νίκος Φάκας MD, PhD, Νευρολόγος, MD, PhD, Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής «401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών»
Αργυρώ Τουτοπούλου MD, PhD, Νευρολόγος, Α’ Νευρολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., «Αιγινήτειο Νοσοκομείο»
Χριστίνα Δεληγιάννη MD, FNNB, Νευρολόγος
Ιωάννα Σπανού MD, MSc, Επιμελήτρια Νευρολογίας 251 ΓΝΑ
Θεόδωρος Μαυρίδης MD, MSc, Νευρολόγος, Επ. Συνεργάτης 1ης Νευρολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Γεώργιος Καραγιώργης ΜD, Νευρολόγος, Επιμελητής Νευρολογικής κλινικής 401 ΓΣ Νοσοκομείο και Επ. Συνεργάτης 1ης Νευρολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο