Θεματολογία

  • 20 περιπτώσεις κεφαλαλγίας
  • 20 περιπτώσεις MS
  • 5 περιπτώσεις επιληψίας
  • 5 περιπτώσεις ΑΕΕ
  • 17 περιπτώσεις γενικής νευρολογίας
  • ΔΙΑΛΕΞΗ Ημικρανία
  • ΔΙΑΛΕΞΗ Αθροιστική κεφαλαλγία
  • ΔΙΑΛΕΞΗ Πολλαπλή σύγκριση