Πληροφορίες

Ημερομηνία
08-10 Σεπτεμβρίου 2022

Tόπος διεξαγωγής
Sirene Blue Resort Μοναστήρι, 180 20 Πόρος, Ελλάδα
Τηλ: +30-2298-022741 www.sireneblueresort.gr

Γραμματεία συνεδρίου
Η γραμματεία θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Επιστημονικού Προγράμματος του
Συνεδρίου.

Επίσημη Γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Πλατφόρμα διαδικτυακής μετάδοσης
Για την προβολή και παρακολούθηση της διημερίδας για τους συνέδρους που δεν θα
παραβρεθούν με φυσική παρουσία, θα χρησιμοποιηθεί ειδική πλατφόρμα στο
www.67neurocasesreport.gr

Πιστοποιητικό
Σε όλους τους συμμετέχοντες της διημερίδας θα αποσταλεί ηλεκτρονικά πιστοποιητικό
συμμετοχής. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του
συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του
ΕΟΦ. Δεν προσμετρούνται οι δορυφορικές διαλέξεις. Τα πιστοποιητικά θα αποσταλούν μετά τη
λήξη της διημερίδας και αφού πρώτα υποβληθεί ηλεκτρονικά στη γραμματεία η αξιολόγησή
της.

Μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME)
Στη διημερίδα χορηγούνται μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από
τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Οπτικά μέσα – Τεχνική γραμματεία
Η αίθουσα διεξαγωγής της διημερίδας θα είναι τεχνικά εξοπλισμένη για τις παρουσιάσεις
μέσω H/Y. Το υλικό της παρουσίασης θα πρέπει να αποστέλλεται μέσω email στην ειδική
τεχνική γραμματεία ή να παραδίδεται μια ώρα πριν την παρουσίαση.

Υγειονομικά Πρωτόκολλα
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε πλήρη εναρμόνιση με τα ισχύοντα Υγειονομικά Πρωτόκολλα για τη διεξαγωγή συνεδρίων από τους αρμόδιους Φορείς της Πολιτείας.

Διαμονή
Sirene Blue Resort (τόπος διεξαγωγής συνεδρίου) : 150 € για Classic δίκλινο δωμάτιο για
μονόκλινη χρήση ανά διανυκτέρευση. Η τιμή περιλαμβάνει όλους τους φόρους, πρωινό και
Wifi. Φόρος διαμονής 3€.
New Aegli Hotel : 150 € για Standard δίκλινο δωμάτιο για μονόκλινη χρήση ανά διανυκτέρευση.
Η τιμή περιλαμβάνει όλους τους φόρους, πρωινό και Wifi. Φόρος διαμονής 3€.
Για κρατήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου

Γραμματεία Συνεδρίου
Κατερίνα Σιαμπάνη
Τηλ.: +30 211 1871204  |  Κιν.: +30 694 2464173
welcome@67neurocasesreport.gr  |  registrations@67neurocasesreport.gr
book@67neurocasesreport.gr abstracts@67neurocasesreport.gr

www.herakliotravel.gr   |  www.htravelgroup.com