Εγγραφές

Το δικαίωμα συμμετοχής για τις κατηγορίες Ειδικοί Ιατροί, Ειδικευόμενοι, Φοιτητές περιλαμβάνει:

• Παρακολούθηση Συνεδρίου
• Συνεδριακό υλικό
• Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
• Πιστοποιητικό Συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, αφού ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική αξιολόγηση του Συνεδρίου
• Πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παρακολούθησης του συνεδρίου

Μοριοδότηση

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS – EACCME, θα χορηγήσει μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν την Επιστημονική Συνάντηση. Η χορήγηση των μορίων γίνεται βάσει των ωρών παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος.

Σημειώσεις:

Οι ακόλουθες τιμές επιβαρύνονται πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ 24%.

Λόγω των νέων υγειονομικών πρωτοκόλλων, απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στον συνεδριακό χώρο είναι η προεγγραφή στο συνέδριο καθώς και η επίδειξη Πιστοποιητικού Εμβολιασμού ή Πιστοποιητικού Νόσησης του τελευταίου τριμήνου.

ΠροεγγραφΗ (Early Bird)
EURO

Ειδικοί 150 €
Ειδικευόμενοι 80 €
Φοιτητές Δωρεάν

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕγγραφH (Late Bird)
EURO

Ειδικοί 200 €
Ειδικευόμενοι 120 €
Φοιτητές Δωρεάν

ΕΓΓΡΑΦΗ
Διαδικτυακη Εγγραφη
EURO

Ειδικοί 50 €

 

ΕΓΓΡΑΦΗ